RSS

Avfall och återvinning - Nyheter

Följ vår blogg!

Farligt Avfall-bilden, Bild Andreas Offerssonbroschyrer, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun Sopbil Ystads kommun, Bild Lotte NilssonBlandat material Bild FTI

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun  ÅVC Hedeskoga, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun


Ystads 10e Miljönärvänliga verksamhet!

Publicerad: 2016-06-09 14:25

Byta Yta fick idag märkningen Miljönärvänlig eftersom deras verksamhet underlättar för oss kommuninvånare att förlänga våra prylars livslängd genom att kunna laga, låna och återanvända!

I Ystads kommun finns numera 10st verksamheter

 • Ystads stadsbibliotek
 • Ystads antik och vintage
 • Ystads syateljé
 • Havsglas
 • Roomexpo (återbruksdelen)
 • Öppna hjärtat
 • Design Juniq
 • Odd Pink design
 • Off2Off
 • Byta Yta

Avfall Sverige står bakom märkningen för att gynna en hållbar konsumtion som på sikt också kan leda till minskade avfallsmängder.

Du blir bli rik genom att laga, låna och återanvända

Miljönärvänlig_Byta Yta_Bild LotteNilsson

Miljönärvänlig_Byta Yta_Bild LotteNilsson


Grattis till er märkning alla nya Miljönärvänliga verksamheter!

Publicerad: 2015-10-08 08:52

Vem kan få Miljönär-märkningen?

Alla verksamheter, företag, privatpersoner eller organisationer, fysiska eller digitala, vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna eller återanvända, kan ansöka om att få lov att tilldelas Miljönär-märkningen på www.miljonar.se

Varför en sådan märkning?

Avfall Sverige har tagit fram Miljönär-märkningen för att kunna gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

Det finns många goda idéer i samhället. Vi ska inte uppfinna ännu en, vi ska uppmärksamma det arbete som redan görs.

 

Miljönär_öppna hjärtat_Bild Lotte Nilsson

Miljönär_roomexpo_Bild Lotte Nilsson

Miljönär_Juniqdesign_Bild Lotte Nilsson

Miljönär_oddpink_Bild Lotte Nilsson

Här hittar ni Ystads Miljönär -vänliga verksamheter:

 • Ystads stadsbibliotek
 • Ystads antik och vintage
 • Ystads syateljé
 • Havsglas
 • Roomexpo (återbruksdelen)
 • Öppna hjärtat
 • Design Juniq
 • Odd Pink design

Fler Miljönär -vänliga verksamheter i Ystad!

Publicerad: 2015-10-05 09:24

Avfall Sveriges märkning Miljönär -vänlig handlar om att bli rik genom att laga, låna och återanvända och därmed spara både pengar och miljö!

Nu har ytterligare 4st verksamheter i Ystad fått märkningen Miljönär -vänlig. Dessa verksamheter underlättar för oss alla att förlänga våra prylars livslängd och på så sätt hushåller vi både med pengar och miljö. De nytillkomna verksamheterna är: Roomexpo (deras återbruksdel), Öppna hjärtat, Juniq design och Odd Pink design.

På Avfall Sveriges sida www.miljonar.se kan man hitta verksamheter i hela Sverige vilket innebär att oberoende var man befinner sig ska det vara enkelt att hitta en Miljönär -vänlig verksamhet.

I Ystad har vi i dagsläget totalt 8st märkta verksamheter och fler är välkomna att ansöka om märkningen på miljonar.se.

Här hittar ni Ystads Miljönär -vänliga verksamheter:

 • Ystads stadsbibliotek
 • Ystads antik och vintage
 • Ystads syateljé
 • Havsglas
 • Roomexpo (återbruksdelen)
 • Öppna hjärtat
 • Design Juniq
 • Odd Pink design


Besöksräknare

Web Site Counters besök sedan starten

Kontakt

Kundtjänst

Tel: 0411-57 71 00.
Telefontid vardagar
kl 9-12 och 13-15.

E-post:
kundtjanst-avfall@ystad.se

Håll dig uppdaterad!

Facebook:

På Hållbart hittar du ett ständigt flöde med tips, nyheter, information kring miljö i allmänhet och avfallsminimering i synnerhet. Vill du hålla dig uppdaterad så är detta sidan du ska gilla! @ystadhallbart

YouTube:

På Ystads kommuns YouTube-kanal hittar du Hållbart. Här kan du se filmerna om Snafs, Hållbarts profil. Han är så liten att han knappt syns men tillsammans med andra bildar han ett stort sopberg. Med det vill han säga att allas insats spelar roll, tillsammans kan vi minska sopberget!

Radio:

Under våren 2016 har Hållbart varit ett stående inslag på Radio Active.

Nyckelord