Broschyrer och länkar

Ystad kommuns/ Avfallsenhetens utskick:

broschyr_2016

informationsbroschyr_2015

informationsbroschyr från Avfallsenheten 2014

-en broschyr kring källsortering och återvinning i Ystad.

Tänk på miljön och spara pengar på köpet, broschyr om sortering i Ystads kommun

informationsbroschyr från Avfallsenheten 2013

Informationsbroschyr från avfallsenheten 2012

 

Informationsbroschyr om utsortering av matavfall

Matavfallsbroschyr 2013

 

Broschyrer från FTI (förpackning och tidningsinsamlingen):

Det finns även informationsblad med blindskrift från FTI "Tack för att du återvinner" samt information på de flesta språk kontakta oss så skickar vi informationsbladet till dig.

Sysav

sysav.se hittar du mycket information kring ditt avfall.

I sorteringsguiden kan du söka på var du ska sortera vad.

 

Kontakt

Kundtjänst

Tel: 0411-57 71 00.
Telefontid vardagar
kl 9-12 och 13-15.

E-post:
kundtjanst-avfall@ystad.se

Sociala medier

Vill du hålla dig uppdaterad bör du följa vårt informationsflöde i de sociala medier som vi verkar i:

Här hittar du bra information

Sysav
Sopor. nu -Sveriges avfallsportal

www.sopor.nu

Avfallsverige

www.avfallsverige.se

FTI Förpackning och tidningsinsamlingen

www.ftiab.se

Håll Sverige Rent

www.hsr.se

Elkretsen

www.el-kretsen.se

Batteriåtervinningen

www.batteriatervinningen.se

Ystad Österlenregionens miljöförbund

www.ystadosterlenmiljo.se