Missa inte chansen!

Publicerad: 2016-08-30 07:53

Är du mellan 20-30 år? Vill du testa och utveckla en nyligen framtagen app där du utmanas både praktiskt och i tanken? I appen får du tips, kunskap och utmaningar och på så vis kanske ditt vardagsbeteende förändras mot en mer hållbar livsstil när du förstår hur och varför.

Bakgrund

Visste du att varje svensk ger upphov till ca 478 kg avfall? Per år! Och det bara ökar. Det är inte hållbart i längden. Miljöfrågor är ständigt på agendan och man talar idag mycket om cirkulär ekonomi, och hållbar konsumtion. Det är bra, men vi måste ändra vårt beteende för att minska mängden avfall. Det kan vi göra genom olika konkreta val i vardagen. Samtidigt måste sorteringen av det avfall som ändå uppstår öka. För att nå denna beteendeförändring vill vi väcka ett långsiktigt engagemang. Därför har vi dragit igång ett pilotprojekt för att se hur vi kan öka medvetenheten kring vår konsumtion och de avfallsmängder det skapar. Projektet går ut på att utveckla en app där man kan anta olika utmaningar, återkommande eller engångsaktiviteter, få tips etc, för att ta små steg för att förändra sitt beteende.

Projektet kommer att pågå under hösten 2016 under 3-5 veckor och det körs i fem kommuner från norr till söder, med ungefär 20 deltagare per kommun ochYstads kommun är en av de fem utvalda kommunerna. Alla som deltar i projektet måste ha iOS, dvs iPhone.

Vad innebär det att vara testperson?

Innan start kommer vi att be er att besvarar en enkel enkät. För detta och för att kunna förse er med app’en behöver vi er e-post. Efter pilotens slut, ombeds ni svara på en liknande undersökning, med ytterligare några frågor kring själva app’en. Ev kommer några personliga intervjuer också göras.

Endast 20 personer kan få chansen i södra delarna av Sverige, vill du bli en av dem?

Kontakta lotte.nilsson@ystad.se

Faller pilotförsöket väl ut är planen att vi ska skala upp det i större skala. Bakom appen står Avfall Sverige.

Mostphotos

Kategorier: Evenemang under 2016

Kommentarer