Nu mäter vi skräpet i Ystad!

Publicerad: 2016-08-29 08:04

Under vecka 35 kommer representanter från Ystads kommuns avfallsenhet att mäta nedskräpningen vid Midsommarängen, detta som ett led mot att sträva för att uppnå ett av de 8 gemensamma effektmålen för Sysavregionen som innebär att år 2020 är nedskräpningen mindre än år 2020. Ystads kommuns renhållningsordning (se Avfallsplan).

Under sommaren har Sysavregionen mätt skräp på 8 strategiska platser och i Ystad mättes skräpet på vägen till och från Hedeskoga återvinningscentral.. Mätningarna leder sedan i sin tur till gemensamma åtgärder som sedan kommer att följas upp. I Ystad har man förutom de gemensamma mätningarna under sommaren även valt att göra en egen mätning där valet föll på Midsommarängen som är ett vanligt utflyktsmål för många Ystadsbor.

- Det är viktig att ha en nollmätning för att veta i vilken omfattning nedskräpning förekommer på det valda området. För att veta vilka åtgärder vi behöver vidta behöver vi också veta vilken form av skräp som är vanligast, det är också viktigt att följa upp med nya mätningar för att veta om åtgärderna vi genomför ger resultat berättar Catarina Göransson, Renhållningschef

Förhoppningen är att skräpmätningarna ska ge insikter i hur man kan göra det enklare för folk att göra rätt och vad det beror på att man slänger skräp på marken. Detta för att i längden kunna minska nedskräpningen i regionen.

- Det behövs helt klart en beteendeförändring, det är dags att sluta kasta skräp på marken. Frågan är bara varför man kastar skräp på marken från första början. Kanske vet man inte att det tar upp till 500 år för en metallburk eller 20-25 år för ett tuggummi att brytas ner av naturen. När det ligger skräp på marken är det högst troligt att något djur kan skada sig på skräpet, nedskräpning ger dessutom en otrygg känsla och att städa bort skräpet kostar pengar säger Lotte Nilsson, Miljöstrateg på Avfallsenheten.

Vad är skräp?

Nedskräpning är när någon slänger eller lämnar föremål av olika slag på marken eller i vattendrag som sjöar och hav. Ett skräp kan vara allt möjligt – från fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, burkar, flaskor, tuggummin och plast flaskor till större föremål som vitvaror, möbler, byggavfall, trädgårdsavfall och skrotbilar. Det vanligaste skräpet i Sverige är utan tvekan fimpen. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige enligt svensk lag. Fakta Håll Sverige Rent

Vad innebär en skräpmätning?

Håll Sverige Rent har tillsammans med Statistiska centralbyrån tagit fram en standardiserad metod för att mäta nedskräpning. Mätytan är minst 1 hektar och består av 140 mätpunkter.Först gäller det att hitta punkten, sedan gör man en okulär bedömning utifrån 5 kriterier hur skräpsituationen upplevs. Därefter mäter man upp ytan med en cirkel på 2m radie utifrån punkten. Allt skräp räknas inom radien och fylls i ett protokoll. Uppgifterna registreras sedan i SCBs datasystem och resultatet presenteras i form av en rapport under hösten.

Nedskräpning_Bild Ystads kommun

Kategorier: Nedskräpning

Kommentarer