Workshop 3 -Analys

Publicerad: 2016-09-19 07:49

Workshopen inleddes med en sammanfattning av arbetet fram tills idag

Vi har identifierat produkttypen kemtekniska produkter med fokus lim och fogmassor på 1a workshoppen. Vid den 2a workshoppen tog vi reda på hur verkligheten förhöll sig med produkttypen och inte hur vi velat att det skulle se ut.

Slutsatsen som tydligt framkommit är att områdena har olika sätt att göra inköp, förvara och använda.

Analys

Nu var det det dags att ställa sig frågan: - varför uppstår avfall?

Frågan varför ställs efter varje svar för att organisationen tillsammans ska hitta orsaken till varför avfall uppstår just inom ett visst område.

analys

 

Dags att prioritera områden och åtgärder

Alla deltagare fick prioritera ett område från 1-3 för att identifiera vilka mål, åtgärder och handlingsplaner som Ystadbostäder ska arbeta vidare med och som även ska sammanfattas i den kommande rapporten för Avfall Sverige.

Det är viktigt att skapa delaktighet i ett förändringsarbete där huvudsyftet är att minska avfallet men där det samtidigt sker en förändring i positiv riktning inom ekonomi, arbetsmiljö, miljö och kommunikation. Att arbeta på detta sätt är att gemensamt arbeta med verksamhetsutveckling.

analys

 

Förslag på mål och syfte

  1. Skapa ett gemensamt huvudförråd där målet är att rätt antal produkter leder till rätt mängd som köps in, vilket leder till bättre miljö, mindre avfall och mindre kostnader.
  2. De gånger vi inte behöver köpa något lim är de bästa. Ökad kunskap. Känna till produkterna. Kompetensöverföring, nya metoder, nya produkter och tidigare arbetserfarenhet.
  3. Minska avfallet i alla led genom kommunikation kring rutiner.

Kategorier: Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

Kommentarer