Kontakt/öppettider

Bygglovshandläggare har telefontid mån-tors kl. 10-12

Efter bygglovsbeslut tar byggnadsinspektör över ärendet. Dessa har telefontid mån-fre kl. 10-12

Expeditionens öppettider och telefontider:
mån 10-12 och 13-15, tis-fre 9-12 och 13-15
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se
Besöksadress: Tobaksgatan 11
Postadress: Ystad Kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
27180 Ystad

Sara Lager
Chef, Stadsbyggnadsavd.
Bygglovsarkitekt
Tel: 0411-57 72 39

Filip Gäderlund
Bygglovshandläggare
Tel: 0411-57 71 57

Joachim Åberg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 73 32

Björn Hindborg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 37

Bert Larsson
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 35

Inger Torstendotter Åhlin
Kommunantikvarie
Tel: 0411-57 78 52