Bygga

Om du ska bygga nytt, bygga till/om, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos Stadsbyggnadsavdelningen. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, exempelvis eldstad eller attefallshus behöver du ändå göra en anmälan.

Bygge och ritning

Bygglovsansökan

Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga om, eller göra en tillbyggnad. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader kan räknas som byggnader. Exempel på det är husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under en längre tid. Andra ärende där du behöver bygglov är uppsättning av större skyltar, ändra utseendet på en byggnad genom andra kulörer, byta tak och fasadmaterial, mura en mur, bygga carport eller garage.

Läs mer om bygglov och hur du ansöker

Anmälan

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, utan bara en anmälan till kommunen. I dessa fall behöver du vänta på att få startbesked innan du sätter igång. Exempel på åtgärder som kräver anmälan är installation av eldstad och attefallshus.

Läs mer om anmälan

Rivningslov

Inom detaljplanerat område behöver du rivningslov om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad. Flyttar du en byggnad från en plats till en annan räknas det också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov.

Läs mer om rivningslov

Marklov

Du kan behöva ansöka om marklov om du ska göra större förändringar av marknivån, fälla träd eller plantera skog.

Läs mer om marklov

Förhandsbesked

När du vill bygga nytt utanför detaljplanlagt område, på en tomt som inte är avstyckad, ska du ansöka om förhandsbesked. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Läs mer om förhandsbesked

Öppettider

Expeditionens öppettider: mån 10-12, 13-15, tis-fre 9-12, 13-15

Tel: 0411-57 72 30

E-post: sam@ystad.se

Besöksadress: Tobaksgatan 11, 1 vån.

Postadress:

Ystad Kommun

Stadsbyggnadsavdelningen

27180 Ystad

Kontakt

Bygglovshandläggarna har telefontid mån-tors 10-12

Efter bygglovsbeslut tar byggnadsinspektörerna över ärendet. De har telefontid mån-fre 10.00-12.00

Sara Lager
bygglovsarkitekt
Tel: 0411-57 72 39

Filip Gäderlund
bygglovshandläggare
Tel: 0411-57 71 57

Joachim Åberg
byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 73 32

Björn Hindborg
byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 37

Bert Larsson
byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 35

Inger Torstendotter Åhlin
kommunantikvarie
Tel: 0411-57 78 52