nybyggnad.jpg

Bygga

Ystad växer!

Vi är mycket glada för detta. Men det gör också att det byggs så det knakar och därmed har våra bygglovshandläggare och byggnadsinspekörer en hektisk tid just nu, i kombination med semesterperioden. Därför behöver du räkna med att handläggningstiden kan bli längre än de 10 veckor som PBL anger och väntetiden ökar för samråd och platsbesök. Detta är nödvändigt för att vi ska vara säkra på att alla bygglov hanteras korrekt.

När du skickar in din ansökan/anmälan, se till så att den innehåller alla handlingar som behövs för handläggningen. I annat fall behöver vi kräva in kompletteringar och ärendet kommer därmed ta längre tid. Se under respektive flik på hemsidan vad vi behöver ha in för handlingar för att ett ärende ska vara komplett.

Många ringer och frågar om sitt ärende, men om vi behöver kompletteringar eller har andra frågor så hör vi av oss, annars handläggs ditt ärende och du får besked så snart vi har ett beslut.

Tack för ditt tålamod,

Glad sommar! / Stadsbyggnadsavdelningen

Öppettid och telefontid 26/6 - 11/8

Ändrade öppettider och telefontider mellan den 26 juni och 11 augusti.

Expeditionen har telf.tid och besökstid: Måndag till fredag kl. 10.00 - 12.00

Bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har telf.tid: Tisdag och torsdag kl. 10.00 - 12.00 (undantag för handläggare v.29 då inga är på plats)

Kontakt/öppettider

Expeditionen har öppettid samt telefontid: mån 10-12 och 13-15
tis-fred 9-12 och 13-15
0411- 57 72 30
Tobaksgatan 11
sam@ystad.se

När en ansökan/anmälan inkommer tar bygglovshandläggare hand om ärendet. Efter beviljat beslut tar byggnadsinspektör över.

Sara Lager
Bygglovschef
Tel: 0411-57 72 39
Telefontid: mån 10-12

Carl-Michael Widén
Bygglovsarkitekt
Tel: 0411-57 72 73
Telefontid: mån och ons 10-12

Filip Gäderlund
Bygglovshandläggare
Tel: 0411-57 71 57
Telefontid: tis och tors 10-12 

Björn Hindborg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 37
Telefontid mån-tis 10-12

Joachim Åberg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 73 32
Telefontid ons-fre 10-12

Inger Torstensdotter Åhlin
Kommunantikvarie
Tel: 0411-57 78 52