Kontakt/öppettider

Expeditionen har öppettid samt telefontid: mån 10-12 och 13-15
tis-fred 9-12 och 13-15
0411- 57 72 30
Tobaksgatan 11
sam@ystad.se

När en ansökan/anmälan inkommer tar bygglovshandläggare hand om ärendet. Efter beviljat beslut tar byggnadsinspektör över.

Sara Lager
Bygglovschef
Tel: 0411-57 72 39
Telefontid: mån och ons 10-12

Filip Gäderlund
Bygglovshandläggare
Tel: 0411-57 71 57
Telefontid: tis och tors 10-12 

Björn Hindborg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 37
Telefontid mån-tis 10-12

Joachim Åberg
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 73 32
Telefontid ons-fre 10-12

Bert Larsson
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-57 72 35
Telefontid: tis och tors 10-12

Inger Torstensdotter Åhlin
Kommunantikvarie
Tel: 0411-57 78 52