Parkering

Här kan du läsa om var du kan parkera i Ystad, hur du ansöker om olika parkeringstillstånd, de vanligaste parkeringsreglerna, hur du hyr parkeringsplatser och vad detta kostar.

Parkeringskarta

Vi hjälper dig att hitta parkering i Ystad. Klicka på markören i kartan, så får du information om en enskild parkeringsplats. 

På kartan finns en lagerlista där du kan tända och släcka olika lager beroende på vad du vill se.

 Visa Parkering i Ystad på en större karta

Parkerings- och garageplatser för långtidsutyrning

Kommunen har 230 parkeringsplatser för långtidsuthyrning. Dessa är i huvudsak belägna vid Siriushuset, Hantverkshemmet, Mölletorget och Petrigatan. Det kostar mellan 275 och 281 kronor i månaden att hyra en parkeringsplats. Garaget ligger i kvarteret Ragnhild och där är månadskostnaden 418 kronor i månaden. För tillfället är det kö till de flesta av dessa parkeringsplatser.

Övervakning

Den allmänna parkeringen på gator och torg och i kommunens parkeringshus övervakas av kommunens fyra trafikövervakare.

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål. Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.