Energi och klimat

I Ystads kommun arbetar vi aktivt med att begränsa klimatpåverkan samtidigt som vi anpassar oss till ett förändrat klimat.

Klimatförändringarna är kopplade till vårt sätt att konsumera och använda energi och Ystads kommun har en betydande roll i det regionala energi- och klimatarbetet. Vi måste anpassa vårt arbete utifrån våra lokala förutsättningar. På nedanstående sidor hittar du information om hur vi i kommunen arbetar att begränsa utsläppen av växthusgaser. 

Vi behöver även anpassa oss till de klimatförändringar som sker. I splaten till höger hittar du en rapport angående hur Ystad tillsammans och andra svenska kommuner arbetar med klimatanpassning.

Vindkraftverk

Kontakt

Eva Hansson
Energi- och klimatrådgivare
Tomelilla och Ystads kommuner
0414-184 91
eva.k.hansson@tomelilla.se, energiradgivaren@tomelilla.se

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se