Översiktsplan 2005

Alla kommuner ska, enligt Plan- och Bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplan 2005 Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i Ystad, 2005-11-17, § 178.

Bild Framsida Översiktsplan   

Översiktsplanen anger användningen av mark- och vattenområden i grova drag och på lång sikt.

Översiktsplanen är en vision för kommunens utveckling.

Den antas av kommunfullmäktige och ger vägledning för kommunala beslut.    

Följande handlingar tillhör
kommunens översiktsplan:

Planen: sid. 1-27, sid. 28-38, sid.39-49,
sid. 50-66 och sid. 67-91

Underlag

Markanvändningskarta

Restriktionskarta

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad

Leila Ekman
Stadsarkitekt
Tel: 0411 - 57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Hanna Tell (föräldraledig)
Planarkitekt
Tel: 0411 - 57 72 41
E-post: hanna.tell@ystad.se