fotomontage till hemsidan.png

Kommunen Ystad 2030

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan för kommunen. Hjälp oss genom att dela med dig av dina synpunkter!

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. I december 2016 tog kommunfullmäktige ställning till att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupningar av översiktsplanen. Den nya översiktsplanen som nu arbetas fram kommer därför främst fokusera utanför dessa orter. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. 

Den nya översiktsplanen för kommunen Ystad 2030 har nu inletts med ett dialog-arbete. Resultatet av dialogen kommer användas tillsammans med övrigt underlag som behöver tas fram för den nya planen. Planen kommer ställas ut för allmänheten i två omgångar innan den antas och under båda dessa perioder finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mer information om arbetet och planen kommer att publiceras här efterhand.

Vi behöver din hjälp!

Vad tycker du om Ystads kommun? Vad behöver vi veta för att kunna planera för en fortsatt attraktiv kommun i framtiden? Lämna dina synpunkter genom att klicka på länken nedan. Dina synpunkter är värdefulla för oss i det fortsatta arbetet med översiktsplanen! Senast den 30 september vill vi ha dina synpunkter.

Kontakt

Leila Ekman
Stadsarkitekt/Projektansvarig
Tel: 0411 - 57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Sofie Wedin
Planarkitekt/Projektledare
Tel: 0411 - 57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Hanna Tell (föräldraledig)
Planarkitekt/Projektledare