Vatten och avlopp

Vatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel, som vi behöver dagligen. Detta oavsett om vi är små eller stora, unga eller gamla. Det är ett mycket billigt livsmedel - det kostar inte mer än tre öre litern. I genomsnitt använder en person ca 180 liter vatten om dygnet.

Vårt råvatten hämtas huvudsakligen från en grundvattentäkt i Fyledalen vid Nedraby ca 2 mil norr om Ystad. Här finns en ådra 45 meter under marken som har gett oss friskt källvatten i över 70 år.

Detta vatten är av mycket god kvalitet, såväl mikrobiologiskt som fysikaliskt och kemiskt. Dock är halten av kalcium samt järn och mangan hög. Kalciumet ger vattnet en hög hårdhet, därför avhärdas vattnet innan det filtreras för att ta bort järn och mangan. Kvalitetskraven är höga ända fram till dig som abonnent och vattenkvaliteten kontrolleras noggrant både på vattenverken och i ledningsnätet som måste hållas i bra skick.

Avloppsvattnet tas om hand för att skydda vår natur

När vattnet använts i hushåll, verksamheter, sjukhus etc. är det viktigt att spillvattnet tas om hand. Avloppsvattnet leds via pumpstationer och ledningsnät till kommunens reningsverk där papper, fosfor, kväve och organiskt material avlägsnas.

Det ska bara fungera

Teknik på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten. Vi tar hand om drift, skötsel, underhåll och ombyggnader av vattenverk, reningsverk och ledningsnät.

Du kan hjälpa till för ett renare vatten

Skaffa en papperskorg till allt utom toalettpapper. I den kan du slänga tops, hår, tamponger, blöjor, snus, kondomer, hushållspapper och bomullstussar. Släng skräp i soptunnan och inte i toaletten. Tänk på att använda miljömärkta tvättmedel och dosera rätt, lite tvättmedel räcker. Lämna överblivna mediciner till Apoteket och lämna färg, lacknafta och annat farligt avfall till miljöstationen. Använd inte starka rengöringsmedel i onödan och häll inte ut matolja och fett i avloppet. Om du torkar ur stekpannan med ett hushållspapper innan du diskar den, undviker du att orsaka stopp.

 

Kundtjänst va, renhållning och el

Expeditionstid vardagar
kl 9-15
kundtjanst@ystad.se
0411-57 76 80

Nya Rådhuset, Österportstorg
Östra flygeln, vån 1

Besöksadress

Ansökan om serviser och vattenmätare

Vill du ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet?

Klicka här för blankett

Registrering av vattenmätarställning

Kartor

Har du frågor angående va-ledningars läge eller du kanske vill ha en ritning. Ring eller maila Helene Jeppsson, tel 0411-57 71 58 E-post:helene.jeppsson@ystad.se

 

Va-enheten är även med i Ledningskollen. Klicka här så kommer du till Ledningskollen.

Felanmälan

Klicka här för felanmälan

Kommunens växel 0411- 57 70 00

Efter kontorstid ring SOS-alarm tel 040-676 90 70

 

Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet ring kundtjänst tel 0411- 57 76 80