RSS

Avfall och återvinning - nyheter

Följ vår blogg!

Farligt Avfall-bilden, Bild Andreas Offerssonbroschyrer, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun Sopbil Ystads kommun, Bild Lotte NilssonBlandat material Bild FTI

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun  ÅVC Hedeskoga, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun


Ystads 10e Miljönärvänliga verksamhet!

Publicerad: 2016-06-09 14:25

Byta Yta fick idag märkningen Miljönärvänlig eftersom deras verksamhet underlättar för oss kommuninvånare att förlänga våra prylars livslängd genom att kunna laga, låna och återanvända!

I Ystads kommun finns numera 10st verksamheter

  • Ystads stadsbibliotek
  • Ystads antik och vintage
  • Ystads syateljé
  • Havsglas
  • Roomexpo (återbruksdelen)
  • Öppna hjärtat
  • Design Juniq
  • Odd Pink design
  • Off2Off
  • Byta Yta

Avfall Sverige står bakom märkningen för att gynna en hållbar konsumtion som på sikt också kan leda till minskade avfallsmängder.

Du blir bli rik genom att laga, låna och återanvända

Miljönärvänlig_Byta Yta_Bild LotteNilsson

Miljönärvänlig_Byta Yta_Bild LotteNilsson


Ystad är med i pilotprojekt kring förebyggande!

Publicerad: 2016-02-19 10:46

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man?

Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

2015 tog Marla Miljödialog fram en metod åt Avfall Sverige för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, utifrån tidigare erfarenheter.

Metoden ska nu testas och utvecklas i samverkan med tre kommunala organisationer: Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun. Syftet är att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall.

Genomförande

Projektet finansieras av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och de medverkande organisationerna. Det pågår till och med juni 2017.

Varje deltagande organisation utser en verksamhet som ska minska sitt avfall, vilken verksamhet det blir i Ystad håller just nu på att tas fram. En pilotprojektledare guidar sedan verksamheten med hjälp av metoden.

Metoden för att förebygga avfall finns tillgänglig i rapporten 2015:19, Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration. Den finns tillgänglig på Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.

Slutligen presenterar metoden vad som är viktigt för att skapa framgång och nå resultat. Det är sådant som gäller generellt för allt utvecklingsarbete och det bör gå hand i hand med annan verksamhetsutveckling inom kommunen.

Följ vårt arbete

Avfall_Bild Ystads kommun LotteNilsson


Besöksräknare

Web Site Counters besök sedan starten

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Håll dig uppdaterad!

Facebook:

På Hållbart hittar du ett ständigt flöde med tips, nyheter, information kring miljö i allmänhet och avfallsminimering i synnerhet. Vill du hålla dig uppdaterad så är detta sidan du ska gilla! @ystadhallbart

YouTube:

På Ystads kommuns YouTube-kanal hittar du Hållbart. Här kan du se filmerna om Snafs, Hållbarts profil. Han är så liten att han knappt syns men tillsammans med andra bildar han ett stort sopberg. Med det vill han säga att allas insats spelar roll, tillsammans kan vi minska sopberget!