RSS

Avfall och återvinning - nyheter

Följ vår blogg!

Farligt Avfall-bilden, Bild Andreas Offerssonbroschyrer, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun Sopbil Ystads kommun, Bild Lotte NilssonBlandat material Bild FTI

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun  ÅVC Hedeskoga, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun


Missa inte chansen!

Publicerad: 2016-08-30 07:53

Är du mellan 20-30 år? Vill du testa och utveckla en nyligen framtagen app där du utmanas både praktiskt och i tanken? I appen får du tips, kunskap och utmaningar och på så vis kanske ditt vardagsbeteende förändras mot en mer hållbar livsstil när du förstår hur och varför.

Bakgrund

Visste du att varje svensk ger upphov till ca 478 kg avfall? Per år! Och det bara ökar. Det är inte hållbart i längden. Miljöfrågor är ständigt på agendan och man talar idag mycket om cirkulär ekonomi, och hållbar konsumtion. Det är bra, men vi måste ändra vårt beteende för att minska mängden avfall. Det kan vi göra genom olika konkreta val i vardagen. Samtidigt måste sorteringen av det avfall som ändå uppstår öka. För att nå denna beteendeförändring vill vi väcka ett långsiktigt engagemang. Därför har vi dragit igång ett pilotprojekt för att se hur vi kan öka medvetenheten kring vår konsumtion och de avfallsmängder det skapar. Projektet går ut på att utveckla en app där man kan anta olika utmaningar, återkommande eller engångsaktiviteter, få tips etc, för att ta små steg för att förändra sitt beteende.

Projektet kommer att pågå under hösten 2016 under 3-5 veckor och det körs i fem kommuner från norr till söder, med ungefär 20 deltagare per kommun ochYstads kommun är en av de fem utvalda kommunerna. Alla som deltar i projektet måste ha iOS, dvs iPhone.

Vad innebär det att vara testperson?

Innan start kommer vi att be er att besvarar en enkel enkät. För detta och för att kunna förse er med app’en behöver vi er e-post. Efter pilotens slut, ombeds ni svara på en liknande undersökning, med ytterligare några frågor kring själva app’en. Ev kommer några personliga intervjuer också göras.

Endast 20 personer kan få chansen i södra delarna av Sverige, vill du bli en av dem?

Kontakta lotte.nilsson@ystad.se

Faller pilotförsöket väl ut är planen att vi ska skala upp det i större skala. Bakom appen står Avfall Sverige.

Mostphotos


Nu mäter vi skräpet i Ystad!

Publicerad: 2016-08-29 08:04

Under vecka 35 kommer representanter från Ystads kommuns avfallsenhet att mäta nedskräpningen vid Midsommarängen, detta som ett led mot att sträva för att uppnå ett av de 8 gemensamma effektmålen för Sysavregionen som innebär att år 2020 är nedskräpningen mindre än år 2020. Ystads kommuns renhållningsordning (se Avfallsplan).

Under sommaren har Sysavregionen mätt skräp på 8 strategiska platser och i Ystad mättes skräpet på vägen till och från Hedeskoga återvinningscentral.. Mätningarna leder sedan i sin tur till gemensamma åtgärder som sedan kommer att följas upp. I Ystad har man förutom de gemensamma mätningarna under sommaren även valt att göra en egen mätning där valet föll på Midsommarängen som är ett vanligt utflyktsmål för många Ystadsbor.

- Det är viktig att ha en nollmätning för att veta i vilken omfattning nedskräpning förekommer på det valda området. För att veta vilka åtgärder vi behöver vidta behöver vi också veta vilken form av skräp som är vanligast, det är också viktigt att följa upp med nya mätningar för att veta om åtgärderna vi genomför ger resultat berättar Catarina Göransson, Renhållningschef

Förhoppningen är att skräpmätningarna ska ge insikter i hur man kan göra det enklare för folk att göra rätt och vad det beror på att man slänger skräp på marken. Detta för att i längden kunna minska nedskräpningen i regionen.

- Det behövs helt klart en beteendeförändring, det är dags att sluta kasta skräp på marken. Frågan är bara varför man kastar skräp på marken från första början. Kanske vet man inte att det tar upp till 500 år för en metallburk eller 20-25 år för ett tuggummi att brytas ner av naturen. När det ligger skräp på marken är det högst troligt att något djur kan skada sig på skräpet, nedskräpning ger dessutom en otrygg känsla och att städa bort skräpet kostar pengar säger Lotte Nilsson, Miljöstrateg på Avfallsenheten.

Vad är skräp?

Nedskräpning är när någon slänger eller lämnar föremål av olika slag på marken eller i vattendrag som sjöar och hav. Ett skräp kan vara allt möjligt – från fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, burkar, flaskor, tuggummin och plast flaskor till större föremål som vitvaror, möbler, byggavfall, trädgårdsavfall och skrotbilar. Det vanligaste skräpet i Sverige är utan tvekan fimpen. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige enligt svensk lag. Fakta Håll Sverige Rent

Vad innebär en skräpmätning?

Håll Sverige Rent har tillsammans med Statistiska centralbyrån tagit fram en standardiserad metod för att mäta nedskräpning. Mätytan är minst 1 hektar och består av 140 mätpunkter.Först gäller det att hitta punkten, sedan gör man en okulär bedömning utifrån 5 kriterier hur skräpsituationen upplevs. Därefter mäter man upp ytan med en cirkel på 2m radie utifrån punkten. Allt skräp räknas inom radien och fylls i ett protokoll. Uppgifterna registreras sedan i SCBs datasystem och resultatet presenteras i form av en rapport under hösten.

Nedskräpning_Bild Ystads kommun

Kategorier: Nedskräpning

Farligt Avfall-bilen kommer till Svarte

Publicerad: 2016-08-25 15:27

Tisdagen den 6 september kommer Farligt Avfall-bilen till Svarte

  • Bilen stannar på Duettgatan 2 mellan 17.00-18.00

Har du farligt avfall i ditt hem?

Farligt avfall kan vara färg, kemikalier, mobiltelefoner, leksaker med inbyggda batteri, prylar med sladd, nagellack m.m. Denna dag kan hushållen passa på att lämna det till Farligt Avfall-bilen.

Har du inte möjlighet att besöka bilen, lämna farligt avfall och lära dig ett och annat av bilens trevliga kemiser så kan du alltid lämna ditt farliga avfall på Hedeskoga återvinningscentral.

Varmt välkommen!

farligt avfall-bilen Sysav

Kategorier: Farligt Avfall

Besöksräknare

Web Site Counters besök sedan starten

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Håll dig uppdaterad!

Facebook:

På Hållbart hittar du ett ständigt flöde med tips, nyheter, information kring miljö i allmänhet och avfallsminimering i synnerhet. Vill du hålla dig uppdaterad så är detta sidan du ska gilla! @ystadhallbart

YouTube:

På Ystads kommuns YouTube-kanal hittar du Hållbart. Här kan du se filmerna om Snafs, Hållbarts profil. Han är så liten att han knappt syns men tillsammans med andra bildar han ett stort sopberg. Med det vill han säga att allas insats spelar roll, tillsammans kan vi minska sopberget!