Trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfallskärl. Avgifterna gäller fr.o.m. 2018-01-01 och är inkl. moms. Observera: Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten, gäller den tryckta.

Hämtning av trädgårdsavfall sker i ett 370-liters kärl på hjul. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag. Vid beställning av abonnemang får du besked om vilka dagar och veckor som just du får ditt trädgårdskärl tömt (gäller endast för er som har abonnemang).

Kärlet ska vara utsatt till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på tömingsdagen med handtaget utåt.

Kontakta kundtjänst avfall vid frågor eller för beställning av trädgårdsavfalls-abonnemang.

Hämtningsintervall

  • Vanligt abonnemang v.14-44 alternativt v.15-45
  • Förlängt abonnemang v.14-48 alternativt v.15-49

Priser

  • Vanligt abonnemang: 1 446 kr/år
  • Förlängt abonnemang: 1 626 kr/år

Vad är trädgårdsavfall?

Som trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, t.ex. ris, löv, gräsklipp, barr, blast, vissna plantor, grönsaksrester, bär och ogräs. Sten, jord och rotvältor räknas INTE som trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfallet ska givetvis vara en del av kretsloppet. Genom kompostering blir trädgårdsavfall till jord igen. Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga kärlet för restavfall.

 

lavendel_Ystads_kommun_LotteNilsson

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Trädgårdsavfall

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen i Hedeskoga

Passa även på att köpa lite jord med dig hem!