Matavfall Villahushåll -vem kan ansluta sig?

Matavfallsinsamlingen för villahushållen införs områdesvis i Ystad

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun

I Ystads kommun är det är frivilligt att ansluta sig till utsortering av matavfall, men allas insats räknas och därför är det viktigt att du som kan ansluta dig verkligen gör det.

 • Du får mer pengar över i plånboken och gör en insats för miljön
 • Det nationella målet är att vi ska samla in och återvinna 50 % av befintligt matavfall innan 2018.
 • Din insats gör skillnad.

Vem kan ansluta sig?

Första villaområdet som erbjöds sortera matavfall i mars 2010 var Edvinshem. Under november 2010 följde vi upp med tre nya områden. Denna gång gällde det villor på södra Solbacken och södra Hälsobacken, södra Bellevue(Västervång) samt villor på vägen från Klintholmen till Svarte och Svarteborna.

Under hösten utökade vi matavfallsinsamlingen till områdena kring Köpingebro, Nybrostrand, St. Herrestad, Hedeskoga och Källesjö samt ytterligare en del av Ystads tätort. Nya aktuella områden kontaktas alltid i god tid innan införandet.

 • Bor du i nämnda områden men har inte anslutit dig ännu? Kontakta oss på Avfallsenheten på 0411-57 71 00, det är aldrig för sent att ansluta sig.
 • Om du undrar om ditt bostadsområde kan ansluta sig trots att det inte står med här så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vad innebär det att ansluta sig?

Villaägare som väljer att börja sortera får helt utan kostnad allt sorteringsmaterial hemlevererat till fastigheten. Den extrautrustning du behöver är biokorg, papperspåsar och ett särskilt sopkärl. Tömning av matavfall sker samtidigt som tömningen av hushållsavfall.

påsar, biokorg, kärl, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

 • Läs gärna igenom vår nya matavfallbroschyr här hittar du mer information kring sorteringen och enkla tips och råd.

Hur långt har vi kommit?
Införandet är ett stort projekt och kommer att ta tid. Transporterna måste bli så effektiva som möjligt för att vara miljömässigt hållbara.

 • Etapp ett innebar att dryga 300 enheter anslöt sig till insamlingen, däribland skolor, vårdinrättningar, flerbostadsfastigheter, restauranger och storkök.
 • Under hösten 2011 var även ca 600 villahushåll anslutna till matavfallsinsamlingen
 • Under hösten 2012 hade antalet anslutna villahushåll ökat till ca 1 200.
 • Under 2013 gjordes utskick till alla kunder som ännu ej anslutit sig  efter detta utskick var ca 1 700st villahushåll anslutna vilket innebär ca 39 % av de som har möjligheten att ansluta sig i dagsläget.
 • Under 2014 var drygt 40 % av de erbjudna villahushållen anslutna, dessutom var i stort sett alla skolor, förskolor, verksamheter, restauranger, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus anslutna.
 • Under 2015 byttes vårt samdebiteringssytem ut, vilket medförde en del funktionella störningar
 • Under 2016 kommer ytterligare områden i Ystads innerstad att erbjudas att ansluta sig till matavfallssortering.

Rabatt på avfallstaxan
Att sortera sitt matavfall är frivilligt, som tack för att du väljer att göra det får du en belöning. Alla avfallsabonnenter som väljer att sortera matavfallet får 20 procent i miljörabatt på den ordinarie taxan för hushållsavfall.

Sopbil med två fack
I samband med att insamlingen av matavfall från villahushåll drog igång, började en sopbil med två fack att användas. Det är för att villakunderna inte ska behöva hålla reda på två olika hämtningsdagar, utan alla sopor töms samtidigt. Transporten av soporna blir också mer effektiv om man väljer att använda en tvåfacksbil.

Slut på matavfallspåsar
Kläm en matavfallspåse i locket på matavfallkärlet så lämnar renhållarna nya påsar till er vid tömning.

Ett annat alternativ: kompostering
För er som ännu inte är igång finns det ändå möjlighet att sortera matavfall. I en varmkompost bryts matavfallet ner till utmärkt jordförbättringsmedel och som en liten morot får du 20 procent i miljörabatt även när du väljer att kompostera. Kravet är att det sker i en godkänd varmkompost och att du anmäler att du ska kompostera ditt matavfall till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Din anmälan fungerar som ett avtal där du lovar att upprätthålla kompostens funktion och även tillåter eventuella stickprover från miljöförbundet.

Förbered för matavfallsinsamling
Om du tycker det verkar besvärligt med kompost kan du istället förbereda så att du är beredd när väl insamlingen kommer till ditt kvarter. Matavfallet ska läggas i ett särskilt, brunt sopkärl och det kan vara bra om det finns plats på tomten när det väl blir dags. Tänk på att matavfallskärlet helst ska stå i skuggan, framförallt på sommaren så att eventuella olägenheter kan undvikas. På tömningsdagen sätts det ut till tomtgränser tillsammans med ditt kärl för hushållsavfall.

Hör gärna av dig till avfallsenheten om du bor i villa i något av ovan nämnda område och anmäl ditt intresse för att starta matavfallsinsamling! 

Läs mer om hur du kan kompostera matavfall och trädgårdsavfall i din egen trädgård.

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se