Pilotprojekt förebyggande -Val av produkt!

Publicerad: 2016-04-01 07:54

Ystad är en av 3 kommuner i Sverige som är med i ett pilotprojekt som testar & utvecklar en metod i att förebygga avfall.

Torsdagen den 31 mars hade vi vår första workshop tillsammans med representanter från Ystadbostäders organisation.

Vi som var på plats var projektledaren från Ystads kommuns avfallsenhet, marknadsansvarig på Ystadbostäder, fastighetsskötare och bostadsförmedlare på Ystadbostäder samt kommunikatör från ledning och utveckling.

Workshoppen inleddes med en kort genomgång varför vi är här idag en sk. nulägesanalys och att det är viktigt att alla som är en del av verksamheten deltar för att få en rätt bild.

Att arbeta med metoden förebyggande av avfall är en form av verksamhetsutveckling. Här kommer mål inom miljö, arbetsmiljö, budget, ekonomi, effektivitet och utveckling in.

Projektet handlar om Ystadbostäders avfall, det handlar alltså inte om hanteringen av hyresgästernas avfall. Genom att arbeta med att förebygga verksamhetens avfall visar man däremot vägen, man minskar sina kostnader, förbättrar arbetsmiljön och kan nyttja sina resurser effektivare och målet är att inspirera och engagera andra att göra detsamma.

Målet med metoden är att minska avfallet.

Målet med projektet är att presentera en handlingsplan med minst 3 åtgärder som kan genomföras direkt och kopieras av andra kommuner eller verksamheter våren 2017.

Brainstorming

Frågor som - vad irriterar dig? - onödiga utgifter? - mycket avfall? - onödig hantering? ställdes och alla deltagarna fick spåna fritt. Det kom fram många intressanta diskussioner och en del parkerade vi vid sidan om då de inte anses rymmas inom projektet men ändå är värdefulla att arbeta vidare med för Ystadbostäder själva.

Dax att sålla bland idéer

Nu ställdes frågan om man hade något att vinna inom ekonomi, miljö, arbetsmiljö, förvaring, inköpsprocess och övrigt inom de olika identifierade produkterna. Alla deltagarna fick sätta lappar för respektive område på de produkter man ansåg kunde leda till förbättringar inom detta. Lapparnas olika färger stod för de olika områdena.

Alla deltagarna fick sen numrera 1,2,3 utifrån den produkt som man själv ville prioritera.

Samla ihop

Slutligen sammanställde vi resultatet. Vi insåg att en del produkter hörde ihop och det slutade med 4 olika grupper där vi kunde konstatera att produkttypen kem produkter stack ut. Produkttypen är specificerad till lim, silicon, fogmassa och halvtomma kemiska burkar, och det blir alltså denna produkttyp som vi kommer att arbeta vidare med framöver.

Att arbeta i workshop upplevdes lite svårt och ovant för en del men sammantaget tyckte alla deltagarna att det var givande och bra.

Nästa gång vi ses vilket är i början av juni, kommer vi tillsammans göra en nulägesanalys av produkten vi valt. Det innebär att vi kommer fram till om vi behöver produkten?, hur går det till när vi beställer produkten?, vad kostar produkten? osv

Såhär såg vårt slutresultat för dagen ut:

pilotprojekt_LotteNilsson

pilotprojekt_LotteNilsson

pilotprojekt_LotteNilsson

Lyssna gärna på radioinslaget från 6e april på Sveriges Radio P4

Kategorier: Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

Kommentarer