Ystad är med i pilotprojekt kring förebyggande!

Publicerad: 2016-02-19 10:46

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man?

Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

2015 tog Marla Miljödialog fram en metod åt Avfall Sverige för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, utifrån tidigare erfarenheter.

Metoden ska nu testas och utvecklas i samverkan med tre kommunala organisationer: Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun. Syftet är att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall.

Genomförande

Projektet finansieras av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och de medverkande organisationerna. Det pågår till och med juni 2017.

Varje deltagande organisation utser en verksamhet som ska minska sitt avfall, vilken verksamhet det blir i Ystad håller just nu på att tas fram. En pilotprojektledare guidar sedan verksamheten med hjälp av metoden.

Metoden för att förebygga avfall finns tillgänglig i rapporten 2015:19, Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration. Den finns tillgänglig på Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.

Slutligen presenterar metoden vad som är viktigt för att skapa framgång och nå resultat. Det är sådant som gäller generellt för allt utvecklingsarbete och det bör gå hand i hand med annan verksamhetsutveckling inom kommunen.

Följ vårt arbete

Avfall_Bild Ystads kommun LotteNilsson

Kategorier: Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

Kommentarer