Matavfall

Det finns alltid plats för en påse!

Är du en miljöhjälte liksom många andra, men har inte blivit färdig att anmäla dig till matavfallssortering än?

I Ystads kommun har vi ett frivilligt system men ett sådant system bygger på att de som har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamling också gör det.

Idag består soppåsen till 50 % av matavfall, dessutom kastar vi ungefär var 4e matkass som vi bär hem rakt ner i soporna, det är ohållbart och ett enormt resursslöseri. Det bästa du kan göra för miljön och din plånbok är naturligtvis att äta upp den du bär hem, men det som ändå blir kvar ska vi ta hand om och återvinna till nya produkter såsom biogas och biogödsel som kan ersätta fossila drivmedel och konstgödsel.

Det är många som redan idag kan ansluta sig men som ännu inte gjort det.
Anslut dig till matavfallssortering och dra ditt strå till stacken anmäl dig idag: kundtjanst-avfall@ystad.se
Matavfallet återvinns till biogas & biogödsel som kan ersätta fossila drivmedel & konstgödsel!

  • Alla som börjar sortera ut matavfall får 20 % rabatt på den nuvarande avfallstaxan.
  • Du får matavfallskärl, biokorg och påsar gratis från oss.
  • Du får lika mycket rabatt oavsett vilket sätt du väljer att återvinna ditt matavfall på, genom kompostering hemma eller genom att kommunen hämtar det och ser till att det rötas dvs biologisk behandling
  • Det är aldrig för sent att ansluta sig

Miljömål

  • Till 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas till vara genom biologisk behandling - det är ett av Sveriges miljömål.
  • Under 2015 samlade Ystad kommun in 35 % av befintligt matavfall. Det är viktigt att alla som har möjligheten att ansluta sig verkligen gör det, DU gör skillnad! Alla har matavfall, ingen äter kaffesump, banan- lök- eller äggskal exempelvis.

Dela kärl?

  • Du vet väl om att du kan dela kärl med din närmsta granne (upp till 3 hushåll kan dela kärl) både när det gäller restavfall och matavfallkärl. Bra att känna till när man tycker att kärlet är för stort.
  • Denna lösning gynnar miljön, renhållarens arbetsmiljö och din plånbok. Vill du veta mer? Kontakta kundtjänst 0411-57 71 00

påsar, biokorg, kärl, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun  matavfallspåse, Bild Lotte Nilsson

Biologisk behandling

Sysavs hemsida kan du läsa mer om vad som händer med det matavfallet som hämtas av kommunens renhållningsfordon.

Kompostering av matavfall

Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha en kompost som endast är avsedd för matavfall. Men innan en sådan kompost startas upp måste det göras en skriftlig anmälan enligt miljöbalkens avfallsförordning. Blanketten och mer information om kompostering finner du på Ystad-Österlenregionens hemsida.

För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Den måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs. Behållaren ska vara utformad så att flugor, fåglar, och gnagare inte kommer åt avfallet. Varmkomposten ska vara försedd med lock och botten, vara tät eller ha ett nät. Hål och springor får inte vara större än 5 mm. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Du får en rabatt på avfallstaxan...

Din anmälan till miljöförbundet fungerar som ett avtal vilket ställer krav på dig och din varmkompost. Som belöning får du 20 procents rabatt på din ordinarie hushållsavfallstaxa. Lika mycket rabatt får du om du väljer att ha ett matavfallsabonnemang där sopbilen skjutsar iväg dina matrester för rötning på Sysavs anläggning i Malmö. Det är upp till dig att välja om du vill återvinna ditt matavfall själv hemma eller om du vill att det ska hämtas av kommunen.

Klimatsmart mat och matsvinn

Kostenheten inom Ystads kommun arbetar aktivt med klimatsmart mat och matsvinn.

 

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Matavfall 2015

Under 2015 sorterade ca 40 % av Ystads kommuninvånare ut matavfall och totalt samlade vi in 35 % av befintligt matavfall.

Bryr du dig också om våra barn och barnbarns framtid? Gör då den enkla insatsen att sortera ut och lämna ditt matavfall till återvinning istället för att lägga det i ditt gröna restavfallskärl.

Kontakta oss så berättar vi om du bor i ett område där matavfall är infört, i dagsläget har vi 3st 2-facks bilar igång.

Biologisk behandling eller kompostering?

För dig som bor i Ystads kommun finns två alternativ då du ska välja på vilket sätt ditt matavfall ska återvinnas. Låter du kommunen hämta matavfallet kommer det att rötas genom biologisk behandling och väljer du att ta hand om matavfallet hemma sker det genom en process i din varmkompost.

Vill du börja kompostera? Då krävs att du gör en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.