stnorreg.jpg

Gator och trafik

Samhällsbyggnad ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser.

I vägnätet ingår också trafikanordningar och broar. Drift och underhållsarbetet omfattar i huvudsak beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, underhåll av trafikanordningar, vägbeläggning och skyltning.

Vägar som underhålls av Trafikverket är Dragongatan, de större vägarna till och från Ystad och vägarna ute i samhällena.

En tredje part som äger och driver vägar är samfälligheter. Vägsamfälligheter ansvarar för de mindre vägarna, som kompletterar Trafikverkets vägnät på landsbygden. Det är dessa vi kallar enskilda vägar. Hur du söker bidrag till dessa, kan du läsa om i menyn till vänster.

Kontakta oss om du vill lämna synpunkter, komma med nya idéer eller om du anser att något behöver åtgärdas. Felanmälan kan du göra i rutan nedan.