Parkering

Här kan du läsa om var du kan parkera i Ystad, hur du ansöker om olika parkeringstillstånd, de vanligaste parkeringsreglerna, hur du hyr parkeringsplatser och vad detta kostar.

Parkeringskarta

Vi hjälper dig att hitta parkering i Ystad. Klicka på markören i kartan, så får du information om en enskild parkeringsplats. 

På kartan finns en lagerlista där du kan tända och släcka olika lager beroende på vad du vill se.

 Visa Parkering i Ystad på en större karta

Övervakning

Den allmänna parkeringen på gator och torg och i kommunens parkeringshus övervakas av kommunens fyra trafikövervakare.

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål. Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.