RSS

FAQ-Mac

Frågor och svar om Macar och andra verktyg


Vad menas med The Big 5?

Publicerad: 2013-02-12 00:00

The Big Five är de förmågor som är vanligast förekommande i läroplanen. (Så här gör du för att lägga in Lgr11 i din iPad.) Här har vi skapat en flippad lektion och matris för hur du kan planera utifrån dessa förmågor.

Ett sätt att arbeta digitalt med matrisen kan vara att lägga in den i Skitch och där markera de aktuella förmågorna.

 

Bilden i filmen är hämtad från facebookgruppen The Big Five där den laddats upp av Pedagogiska Magasinet.

Kategorier: The Big Five, Skitch

Kontakt

IT-pedagogerna

Martin Ekholm

Anki Demred Klinga

0411-577515

itpedagogerna@ystad.se

Info kring nya mejlen