Motionsspår

I kommunens mest natursköna fritidsanläggning – Ystad Sandskog – finns 4 st preparerade motionsslingor: 1,5 km elljus, 2,5 km elljus, 5 km och 10 km med gemensam sträckning i början och slutet.

Sandskogens motionsslingor, Infotavla

Foto: Jerker Åkesson

Utegym och omklädningsrum

I anslutning till starten, strax öster om Regementet, finns:

  • parkeringsmöjligheter
  • utegym med ett antal utomhusredskap för styrke- och konditionsträning
  • naturlekplatsen Skogsparken med gunga, sandlåda och olika klätterställningar
  • omklädningsbyggnad med dusch och toalett, vilken är öppen året om: måndag-fredag 08.00-22.00 samt lördag-söndag 08.00-20.00.

Under vintertid, vid god snötillgång, passar slingorna utmärkt för skidåkning.

Motionsslingorna finns även utmärkta på kommunens interaktiva samhällsfunktionskarta. Kategori fritid samt underkategori motionsspår.