Småbåtshamnar

I Ystads Kommun finns två sanktionerade gästhamnar, i Ystad och i Kåseberga, med tillhörande service. Hamnarna har sammanlagt ett 70-tal gästplatser.

Ystads marina

Ystads småbåtshamn har efter ombyggnaden drygt 70 gästplatser och 220 fasta båtplatser. Kön till de fasta båtplatserna är i det närmaste obefintlig.

I gästhamnen kan du lösa hamnavgift i automat eller på hamnkontoret.

Hamnkontor och miljöhus är nu en självklar del av servicen i hamnen. 

För mer information se Ystads Marina.

Kåseberga hamn har ett 20-tal gästplatser. Fasta båtplatser finns idag endast för fiskebåtar. Hamnen är i huvudsak obemannad och du löser hamnavgift i parkeringsautomaten på hamnplanen.

De båda hamnarna är idag välbesökta smultronställen för flanörer och familjer med eller utan båt. Intensivast är folkmyllret under sommaren när även serviceutbudet är som störst.

Affärslivet i småbåtshamnen blomstrar. Det finns idag ett antal restauranger, fiskare och mindre företag i båda hamnarna. Sjöräddningssällskapet och ett antal föreningar har sin huvudsakliga verksamhet och lokaler i Ystads småbåtshamn.

Havsresans vårprogram – en djupdykning i havsfrågor

Vårprogrammet för Havsresan i Ystad är här. Ett fyrtiotal organisationer deltar på olika sätt och under våren kommer det att bjudas på dykaktiviteter, föredrag och gemensamma insatser för havet.

Intresset för Havsresan i Ystad imponerar, säger Peter Jonsson från Lunds universitet. Vi har anordnat Havsresan ända sedan 1990, man aldrig har det varit ett så stort förhandsintresse.

Under fältveckan, som inleds den 2 maj i Ystads hamn, kommer över 50 frivilliga dykare med tio fartyg att undersöka havsbotten utanför Ystad. Planerna är att studera och fotografera både natur- och kulturmiljön, men också att titta på intressanta saker i själva hamnen. Under veckan kommer också Sjöfartsverkets mätfartyg Jacob Hägg på besök för att hjälpa Havsresan att hitta nya objekt på havsbotten.

Havet utanför Ystad är mycket intressant, säger Patrik Juhlin, mångårig medverkande i Havsresan. Här finns många vrak och mycket annat intressant för dykare. Men vi får inte glömma bort att det finns problem också, inte minst alla spökgarn som fastnat i vrak och på botten, som är dödsfällor för livet i havet, säger Patrik, som fick Ystads kommuns miljöpris 2015 för bland annat sitt stora engagemang för undervattensmiljön.

Med speciellt fokus på barn och unga genomför Ystads kommun, SEA-U och Havsresan under fältveckan aktiviteter som ett led i kommunens förstudie till marinpedagogisk verksamhet för barn och unga.

Syftet är att barn och unga på ett lekfullt sätt får bekanta sig med havet och dess egenskaper. Med avstamp i Östersjön får de kunskap om havets betydelse för såväl närmiljö som globalt, säger Katarina Anker-Kofoed på Kultur och Utbildning.

Som en konkret åtgärd kring problemet med nedskräpning pågår just nu Håll Sverige Rents återkommande ”Skräpplockarveckorna – Vi håller rent” i Ystads kommun. Den 26 maj anordnar Havsresan ett seminarium om den högaktuella frågan marint mikroskräp. Speciellt plasten ställer till det för havsmiljön, och det är något som måste hanteras. På kvällen samma dag ordnas en aktivitet för allmänheten och lokala aktörer på samma tema, dit alla är välkomna.

Havsresan bygger på att sammanföra flera aktörer som arbetar med liknande frågor. Ett seminarium kring marint mikroskräp och hur man kan arbeta vidare med frågan känns därför väldigt rätt, säger Agneta Green, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun.

I sommar kommer Havsresans program bjuda på föreläsningar vid Professor Hansons brygga med start 4 juni, och man kan vara med och fira galeasen Helenes 100-årsjubileum tillsammans med Ystads Segelfartygsförening den 1 och 2 juli.

Fakta

Projektet Havsresan drivs vid Lunds universitet som ett s.k. samverkansprojekt, med Lunds tekniska högskola, Ystads kommun (värd för projektet), föreningen Swedish Coast and Sea Center samt ett stort antal företag, föreningar och organisationer. Syftet är att bidra till att öka havets status. Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet och förstår hur mycket det ger oss, så ökar också viljan att förvalta det väl. För mer information och detaljerat program se www.havsresan.se.

 

Agneta Green, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun, 0411-57 72 17
Peter Jonsson, universitetsadjunkt Teknisk geologi vid Lunds universitet, 070-649 23 33
Erik Skog, SCSC, 070-637 04 21
Patrik Juhlin, P-dyk, 070-790 89 07

 

Kontakt

Hamnvärd

Magnus Nilsson +46 (0)702-55 29 32

Avtal och båtplatskö

Sofie Andersson +46 (0)411-57 73 19
sofie.andersson@ystad.se

Öppettider hamnkontoret Ystad

Från och med den 11 juni är hamnkontoret i Ystad bemannat måndag till fredag kl 7.00-19.00, lördag och söndag kl 8.00-20.00.

Ansökan om båtplats