Aktuella byggprojekt

I Ystads kommuns regi pågår kontinuerligt ett antal byggprojekt större och mindre. Här presenterar vi något/några av de större pågående och upphandlade byggprojekten.

Information rörande aktuella upphandlingar av byggentreprenader eller konsulttjänster hittar ni lättast via www.opic.com som är det verktyg vi för närvarande använder för att publicerar våra förfrågningsunderlag.

Det bedrivs också byggprojekt i de kommunala bolagens regi, aktuell information om dessa finns på respektive bolags egna sidor.

 

Ystads nya badhus och idrottshallar

Det pågår sedan hösten 2014 verksamhet i de delar som färdigställts och information om vad som händer i anläggningen hittar du på Ystad Arenas egen sida, om du klickar på den här länken.