EU-flaggan_webb.jpg

EU:s fonder och program

I Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 kan du läsa mer om de största EU-programmen som är intressanta från ett skånskt perspektiv.

Du kan hitta mer information om EU-programmen och hur du söker till dem på Riksdagens sida för EU-information EU-upplysningen eller på EU:s egen sida som har en nybörjarguide till EU-finansiering.

Europa2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi med ledorden ”smart och hållbar tillväxt för alla”. EU har i strategin ställt upp fem överordnade mål för sysselsättning som ska uppnås före 2020: innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. EU-programmen som gäller för perioden 2014-2020 relaterar alla tydligt till Europa 2020-strategin.