Toalett_webb.jpg

1,4 miljoner snusprillor i avloppet varje år

Varje år gör sig Ystadborna av med mängder av farligt avfall, både i toaletten och i soporna. Men elavfall hamnar oftast rätt.

Den senaste så kallade plockanalysen som gjordes av Avfallsenheten visar att Ystadborna gör sig av med farligt avfall via avloppet eller det vanliga restavfallet, dvs. det som blir kvar i soporna efter att man har sorterat ut återvinningsbart avfall.

– Många vet kanske inte att snus inte ska spolas ner i toaletten. En analys visar att Ystadborna spolade ner cirka 1,4 miljoner snusprillor i avloppet under 2016. Där ska de inte vara, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten.

Snus är den vanligaste ”fulspolningen”, men annat som hamnar i avloppet är tops, tvättlappar och tamponger.

– Under 2016 spolade Ystadborna ner 6 ton skräp i toaletten, sådant som skulle ha hamnat i restavfallspåsen. Skräpet, förutom att det förorenar och skapar risk för så kallade microplaster i havet, så fastnar det i reningsverkets filter som måste rengöras, säger Emma Nilsson.

Även om man i Ystad inte har så mycket farligt avfall i varje påse med restavfall, så blir det ändå mycket totalt sett.

– Vi har väldigt lite farligt avfall i den vanliga soppåsen med restavfall i Ystad kommun, enligt den analys vi gjorde 2016. Men det blir mycket om man lägger ihop det – hela 2,9 ton på ett år, säger Emma Nilsson.

Men många kommunmedborgare är faktiskt duktiga på att lämna in farligt avfall. Under 2016 lämnade man in 64 771 kilo farligt avfall och då är elavfall och batterier inte med i denna statistik. Elavfallet läggs av många i den ”Samlaren” som är utplacerad på fyra ställen i kommunen. 2016 lämnade Ystadborna in över 2,2 ton elavfall via Samlaren.

Fakta:

  • 2016 samlade Ystads kommun in 64 771 kg farligt avfall i Ystads kommun, exklusive elavfall och batterier.
  • Farligt Avfall-bilen gör 7 stopp i Ystad varje år och 2016 samlade man in 1 136 kg farligt avfall genom bilen.
  • ”Samlaren” är utplacerad på 4 platser i Ystad och samlade 2016 in 2 229 kg elavfall, ljuskällor och batterier.
  • Man kan lämna farligt avfall året runt på återvinningscentralen i Hedeskoga.

 

Skapad 2017-12-07, Uppdaterad 2017-12-07