Ystad på plats 25 i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2015

I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2015 ligger Ystad på 25:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Även om det är en lägre placering än 2014, då Ystad fick plats 13, har lärartätheten och elevernas meritvärden blivit högre.

elever groupieDe senaste sex åren har Ystad placerat sig mellan plats 13 och 39 i Lärarförbundets rankning. Förvaltningen vill dock inte lägga alltför stor vikt vid själva rankningen, men gärna vid strävan efter att ständigt bli bättre.

- Ystad placerar sig i år på plats 25 av 290 vilket är bra. Vi arbetar med skolutveckling utifrån våra specifika behov vilket ger resultat i form av stabila resultat över tid. Vad som är glädjande är att Ystad levererar bäst resultat i de kriterier som handlar om kunskap. Det som är negativt och som också gjort att vi tappat jämfört med i fjol, är inom kategorierna lärartäthet och lärarlöner. Detta hoppas vi kunna utveckla framöver, säger Christer Olofsson, förvaltningschef Kultur och utbildning.

Ystad har i år högre meritvärde än tidigare, men sjunker ändå i Lärarförbundets rankning.

- Placeringarna är i förhållande till de andra 290 kommunerna, så även om vi har höjt våra resultat kan placeringen bli lägre om andra kommuner också har högre resultat. Dessutom är det ju små marginaler, säger Cecilia Wallén, utvecklingsledare på Kultur och Utbildning.

Den högsta placeringen bland de 14 kriterier som rankningen baseras på, är plats 8 och avser lärarbehörighet. Ystad har Skånes högsta andel grundskollärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne.

- Det är frukten av ett målinriktat arbete inom förvaltningen men även en politisk satsning. Barn- och utbildningsnämnden i Ystad har tagit ett beslut om att alla lärare i grundskolan, så som skollagen säger, från och med skolstarten 2015 måste vara behöriga i de ämnen de undervisar, säger Christer Olofsson.

-------------------------------------------------------------

Fakta

Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommun för 14:e året i rad. Alla skolformer förskola till och med gymnasium, samt fritidshem ingår i statistiken som rankningen baseras på. Till grund för rankningen ligger 14 kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Kriterier i undersökningen

 1. Resurser till undervisningen
 2. Utbildade lärare
 3. Lärartäthet
 4. Friska lärare
 5. Lärarlöner
 6. Kommunen som avtalspart
 7. Andel barn i förskola
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. Övergång till högskolan

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den totala rankningen baseras på den sammanlagda poängen och den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare, enligt Lärarförbundet, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Läs hela resultatet för Ystad här.

 

Skapad 2015-10-11, Uppdaterad 2016-02-02