Avtal klart – Ystads kommun förvärvar Lantmännens anläggning i Ystad

Ystads kommun förvärvar Lantmännens anläggning i västra hamnområdet i Ystad för 63 miljoner kronor enligt ett avtal som blev klart idag. Överlåtelsen sker 2021.

Samtidigt har parterna kommit överens om att gemensamt undersöka möjligheten att hitta en ny plats inom kommunen där Lantmännen kan fortsätta sin verksamhet.

Genom uppgörelsen får kommunen rådighet över marken från och med 2021. Därmed kan planarbetet fortsätta enligt den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad som nu tas fram. Planen för västra hamnområdet omfattar en blandad stadsbebyggelse med boende i attraktivt och pendlarnära läge. Tanken är att staden åter ska möta havet.

Nu är parterna överens om priset för Lantmännens byggnader som finns på fem tomträtter i västra hamnområdet och kan på det sättet undvika den påbörjade rättsprocessen där kommunen ensidigt har sagt upp tre av tomträtterna.

– Vi har genom denna affär verkställt beslutet som togs av kommunfullmäktige 2013. Det vill säga att kommunen skyndsamt ska skaffa sig rådighet över markområdet, att Lantmännen ska erbjudas en ordnad avveckling och en nyetablering inom kommunen, säger Kent Mårtensson, kommunalråd i Ystad.

I det avtal som nu tecknats regleras att samtliga fem tomträtter ska upphöra 2021 och att Lantmännen därmed ska dra tillbaka sin klandertalan avseende uppsägningarna av tomträtterna vid Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Parterna är även överens om att arbeta för att undersöka möjligheter för Lantmännens fortsatta verksamhet inom Ystads kommun.

– Genom överenskommelsen med Ystads kommun får vi nu möjlighet att hitta en kostnadseffektiv och långsiktig placering av vår anläggning och det innebär att vi även fortsättningsvis kan ha god tillgänglighet och hög kapacitet i Österlenområdet, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen.

Skapad 2015-11-25, Uppdaterad 2016-02-02