Energieffektiv frikyla på Solbacken svalkar varma dagar

På Solbackens äldreboende i Ystad finns nu ett nytt energieffektivt system som ser till att svalka boende och personal under varma högsommardagar. Enligt SMHI blir det troligen allt vanligare med höga temperaturer under sommaren, speciellt i södra Sverige, vilket kan få allvarliga konsekvenser inte minst för äldre.

I höstas genomfördes ett energieffektiviseringsprojekt på äldreboendet Solbacken. Samtidigt installerades så kallad frikyla som innebär att boende och personal nu har tillgång till svala utrymmen eller svalare luft från ventilationssystemen. Tillsammans med förskolan Glemminge förskola är Solbacken först ut med att kunna erbjuda sin personal och boende komfortkyla i vissa utrymmen vid t ex värmeböljor.

Uppvärmningssystemet på Solbacken har två effektiva värmepumpar som hämtar energin från grundvattnet. På sommaren används grundvattnets naturliga temperatur för komfortkyla. Den svala vätskan skapar kyla till en minimal kostnad från grundvattnet.

- Sommartid när energibrunnarna inte används för uppvärmning kan man nyttja dem för att få så kallad frikyla. Det innebär att grundvattnet som håller en temperatur på cirka 8 grader kan användas att kyla byggnaden. Driftskostnaden är endast pumpenergin som används för att cirkulera vattnet. Vi har installerat kyla i ventilationen och i samlingsrummen där det sitter konvektorer som värmer på vintern och kyler på sommaren. Vi har även bytt ett ventilationsaggregat med effektivare värmeåtervinning och ett kombibatteri som kan kyla tilluften sommartid, säger Jerker Håkansson, energiingenjör på Ystads kommun.

För framtiden finns ytterligare några anläggningar som kan kompletteras med frikyla, bland annat äldreboendet Vigavägen i Köpingebro.

 

 

Skapad 2016-05-13