Kommunen Ystad år 2030

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan för kommunen. Hjälp oss genom att dela med dig av dina synpunkter!

 

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte.

I december 2016 kom kommunfullmäktige fram till att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar.

Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den nya översiktsplanen för kommunen Ystad 2030 har nu inletts med ett dialogarbete.

Resultatet av dialogen kommer användas tillsammans med övrigt underlag som behöver tas fram för den nya planen.

Planen kommer ställas ut för allmänheten i två omgångar innan den antas. Under båda dessa perioder finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

 

Mer information om arbetet och planen kommer att publiceras på ystad.se/kommunen2030 löpande.

Vi behöver din hjälp. Svara på enkäten!

Vad tycker du om Ystads kommun?

Vad behöver vi veta för att kunna planera för en fortsatt attraktiv kommun i framtiden?

Lämna dina synpunkter genom att klicka på länken nedan och fylla i enkäten.

Dina synpunkter är värdefulla för oss i det fortsatta arbetet med översiktsplanen! Senast den 30 september vill vi ha dina synpunkter.

Skapad 2017-07-10, Uppdaterad 2017-07-10