Plusresultat för Ystads kommun

Ystads kommuns resultat för 2015 blev ett överskott på 12,9 mkr vilket är 7,3 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 5,6 mkr.

- Vi är väldigt nöjda med resultatet. Med hänsyn till den situation vi har haft under året känns det tillfredsställande att budgetkravet är uppfyllt. Det är för tidigt att säga vad resultatet beror på men återhållsamhet och täta uppföljningar tror jag är några förklaringar, säger Kent Mårtensson (s), kommunalråd.

En djupare analys görs i samband med årsredovisningen som ska hanteras i kommunstyrelsen i slutet av mars. 

Vice ordförande i kommunstyrelsen Eva Bramsvik Håkansson (c) är också nöjd.

- Det såg mörkare ut tidigare under 2015, så ett plusresultat känns mycket bra. Nu måste vi invänta analyserna från respektive nämnd. Verksamheterna har gjort ett bra jobb med att analysera och se över sina verksamheter, och det är ett arbete som fortsätter.

Skapad 2016-02-05