Ystad deltar i klimatkonferensen i Bonn

Ystads kommun är inbjuden till klimatkonferensen i Bonn och kommer tillsammans med tre andra nordiska kommuner att leda en workshop om nordiska attraktiva städer den 11 november.

På klimatkonferensen i Bonn finns en Nordisk paviljong där Ystads kommun finns på plats för att tillsammans med Hamar, Växjö och Levanger hålla i en workshop på temat ”How can small towns solve big problems”?

Susanna Winblad, projektledare för Ystad som regional kärna, kommer att hålla i en workshop med fokus på Ystad:

- Jag hoppas att vi tack vare vårt deltagande i klimatkonferensen får lite stöd och tips på hur vi kan arbeta mer proaktivt med hållbarhetsfrågor i Ystad kopplat till stadsutveckling.

Det är genom arbetet med Ystad som regional kärna som kommunen är delaktig i projektet ”Nordic attractive towns” som drivs av Nordiska ministerrådet. Projektet ska bl a resultera i en gemensam nordisk strategi för hur mindre städer och deras omgivande områden kan bli mer attraktiva genom utveckling av livliga och inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

Se filmen som presenterar projektet.

Läs mer om det nordiska samarbetet här.

Skapad 2017-11-08, Uppdaterad 2017-11-08