Ystad uppmärksammas vid Återvinningsgalan

Ystads kommuns avfallsenhet gick till final i kategorin Årets miljöinitiativ vid Återvinningsgalan. Ingen vinst denna gång, men ändå ett kvitto på hur man på ett kreativt sätt kan arbeta med att minska avfallet.

Illustration, avfallskampanj

 

Under våren 2015 gjordes en kampanj med syfte att få en dialog kring skräp, öka kunskapen om kommunens miljöarbete, visa på möjligheterna att minimera avfall och återvinna på rätt sätt.

Kampanjen genomfördes på facebook och fick ett väldigt bra genomslag. Juryns motivering lyder:

"Genom att använda humor kombinerat med sociala medier har Ystad skapat en dialog kring avfall, ökat kunskapen och visat på möjligheterna att minimera avfall och återvinna på rätt och kul sätt."

Det är Ystads kommuns avfallsenhet som står bakom satsningen. Läs mer här.

"Genom att använda humor kombinerat med sociala medier har Ystad skapat en dialog kring avfall, ökat kunskapen och visat på möjligheterna att minimera avfall och återvinna på rätt och kul sätt

Skapad 2015-11-27