Nytt yttrande från Länsstyrelsen om fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad

Länsstyrelsen har gjort ett nytt granskningsyttrande över planen "Staden Ystad 2030" som är en fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun. Yttrandet ersätter det från september förra året. Tack vare detta har kommunen en tydligare bild av hur Länsstyrelsen ser på den fortsatta planeringen av framtidens Ystad.

- Sammantaget känner vi oss nöjda med de förtydliganden som Länsstyrelsen gjort. Nu förstår vi bättre vad som gäller, inte minst gällande utvecklingen av hamnområdet. Länsstyrelsen har även förtydligat att det är endast två områden som de anser ska utgå ur planen samt att de inte längre råder oss att arbeta om planhandlingarna och därefter ställa ut planen på nytt, säger planarkitekt Hanna Tell.
 
Skiss över Ystads hamn
Bakgrunden till det nya yttrandet är att Ystads kommun i samband med Länsstyrelsens första yttrande saknade konkreta beskrivningar för att få en tydligare vägledning i det fortsatta arbetet. Och det anser Ystads kommun att man nu har fått.
- Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen. I det nya yttrandet har de gjort förtydliganden så att vi bättre förstår deras syn och argumentation. Dessutom inleds yttrandet med ett positivt omdöme, vilket såklart känns bra, säger Hanna Tell.
 
Så här inleds yttrandet: ”Länsstyrelsen ser mycket positivt att Ystad kommun har tagit fram en ändring av den kommunövergripande översiktsplanen avseende utvecklingen av Ystad tätort inklusive hamnområdet. Staden kommer få goda möjligheter till stadsutveckling genom omvandlingen av hamnen med en flytt till ett yttre läge. Detta stärker Ystad kommun som en av regionens kärnor.”
 
För utbyggnadsområdena har Länsstyrelsen bland annat gjort förtydliganden kring vad de anser inte vara tillräckligt utrett och vad som behöver utredas närmare vid efterföljande planering.

 

Skapad 2016-04-18