Strandfodring_2011 Wikipedia.jpg

Dags för Sverigeunik strandfodring i Ystad

Under april månad är det dags för stränderna i Löderups Strandbad och Ystad Sandskog att förstärkas med ny sand igen. Det var tre år sedan sist och nu är det dags för påfyllning.

– Syftet med strandfodringen är att bygga upp stränderna så att de kan fungera som en buffert mellan vågorna och de ömtåliga sanddynerna som i sin tur skyddar de bakomliggande landområdena, säger Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg i Ystads kommun.

Den nya sanden gör vattnet grundare och bidrar till att minska vågornas energi. Den nya lösa och torra sanden blåser upp i sanddynerna som förstärks och i bästa fall kan nya dyner byggas upp.

Med hjälp av vindarna och vattenströmmarna kommer sanden att förflyttas parallellt med kusten och på så vis bidra till att förstärka även andra kustavsnitt, till exempel Ystad Sandskogs naturreservat och Hagestad naturreservat där kommunen inte har tillstånd att vidta några skyddsåtgärder.

– Hela syftet med strandfodringen är alltså att erosionen ska få fortsätta eftersom det är en naturlig process vid våra kuster. Dessutom kan man jämföra strandfordringen med en ny asfaltbeläggning på en gata eller att måla om huset. Underhållet är avgörande för att skyddet ska bibehållas, säger Mona Ohlsson Skoog.

Arbetet kommer att ske under april månad och det kommer att vara begränsad tillgänglighet för allmänheten på de berörda strandavsnitten under tiden då arbetet pågår. Företaget som genomför arbetet har stor erfarenhet av strandfodring både i Danmark och på andra platser i Europa.

– Strandfodring, som innebär att man fyller på med sand på stranden, är en mycket vanlig kustskyddsmetod i övriga världen. I Sverige är det däremot ovanligt och än så länge är det bara i Ystad som storskalig strandfodring genomförs, säger Mona Ohlsson Skoog.

Ystads kommun har ett kontrollprogram för att undersöka effekterna av de olika kustskydden. Bland annat har man genomfört årliga profilmätningar sedan 1993 i Löderups Strandbad och sedan 1997 i Ystad Sandskog . Mätningarna ger en bra bild av hur sedimenten rör sig längs vår kust. Mätningarna som har gjorts sedan de två tidigare strandfodringarna ligger till grund för hur sanden placeras vid årets strandfodring.

I den södra delen av Sverige brottas flera kommuner med samma problematik som Ystad och de domar och beslut som Ystads kommun har erhållit kommer troligtvis att bidra till att fler kommuner ser möjligheten att göra liknande åtgärder.

Skapad 2017-04-05