Beslut fattat om Ystads nya sportanläggning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bygga en ny sportanläggning. Egentligen handlar det om flera anläggningar med hallar för bad, simning, handboll och andra inomhussporter samt bowling.

Detta är den största investeringen i Ystads kommuns historia. Anläggningen ska i sin helhet vara klar 2016 och byggstarten är planerad till hösten 2012.

Först ut är bad- och simanläggningen som ska vara klar sommaren 2014. Under tiden som den första av de nya sporthallarna byggs kan näraliggande Österportshallen användas.

Nästa etapp är att bygga en mindre tränings- och skolidrottshall med plats för 500 åskådare. När den är klar ska Österportshallen rivas och då startar bygget av ytterligare en hall med större kapacitet och plats för huvudarenan och två träningsplaner. Totalt ska 2 500 personer få plats på alla fyra sidorna i den stora hallen, de flesta med sittplats.  

Simhallen kommer, förutom simbanor, att innehålla ett familjebad för avkoppling och lek. Ovanpå simhallen kommer en bowlingbana att byggas. 

Kostnaderna beräknas att hamna på 500 miljoner kronor fördelat på hela byggtiden fram till 2016.

Skapad 2012-01-24