Byggstart i Öja industriområde

Den 8 augusti påbörjades bygget av gator och VA i Öjas nya handels- och industriområde. Arbetet beräknas pågå till december 2017.

Ett nytt industriområde växer nu fram i Öja industriområde. Det blir en fortsättning på det verksamhetsområdet som finns i området idag. Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet. Målet är också att skapa ett grönare och modernare verksamhetsområde.

Förhoppningarna är att få ett verksamhetsområde med varierande företag som kan skapa spännande nätverk samt ge ett ökat utbud till kunderna. Längs med den stora vägen mot Kristianstad skapas förutsättningar för verksamheter med inslag av handel, i mellankvarteren har till exempel lite tyngre industriverksamheter eller verksamheter med behov av växthus möjlighet att etablera sig och längst in i området finns det möjlighet att finna tomter till en lite billigare peng för de som inte har samma behov av skyltläge.

Tomtförsäljning kan förhoppningsvis starta i slutet av 2017, men redan nu är intressenter välkomna att höra av sig med önskemål om reservation och placering.

Detaljplan

I detaljplanen beskrivs tankarna med området och vilka regler som gäller för bebyggelsen, till exempel taklutning, hur stor del av tomten som får bebyggas med mera. Här bestäms även vilken inrikting på verksamhet som gäller i de olika kvarteren. Planen tillåter handel med skrymmande varor, kontor, industri samt odling så som växthus och dylikt. I området finns även en yta som möjliggör bensinstation.

Läs detaljplanen här.

Länk till information om ledig industrimark.

 

Skapad 2016-08-01