Dags att nominera till Ystads kommuns miljöpris 2015

Känner du någon eller några miljöhjältar? Nu är det återigen dags att skicka in nomineringar till årets miljöpris! Sista datum för nominering är den 15 maj.

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja  insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. Priset består av diplom och penningpris.

Vy över Ystad

Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller som på ett annat sätt har en tydlig anknytning till Ystad. Pristagare utses av kommunstyrelsens miljöutskott.

Nomineringar inklusive motivering skickas senast 15 maj till: Ystads kommun,  Kommunstyrelsens miljöutskott, 271 80 Ystad eller till kommunen@ystad.se. På kuvertet eller på ämnesraden ska det stå ”Miljöpriset 2015”.

Skapad 2015-04-29