miljöpriset.jpg

Nominera till miljöpriset 2016

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Ystads kommuns miljöpris. Sista datum för nominering är den 9 maj.

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara utveckling av miljöanpassad teknik, miljöanpassad produktion, naturvårdande insatser, information om miljö- och naturvårdsfrågor, skapande av god stads-/boendemiljö samt insatser för att öka miljömedvetenhet och miljöengagemang i samhället.

Priset består av diplom samt 10 000 kronor. Det delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller på annat sätt har en tydlig anknytning till Ystad. Anställda i Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som de utför inom sin tjänst.

Pristagare utses av Kommunstyrelsens miljöutskott.

Nomineringar inklusive motivering skickas till Ystads kommun, Kommunstyrelsens miljöutskott,

271 80 Ystad eller till kommunen@ystad.se . På kuvertet eller ämnesraden ska det stå ”Miljöpriset 2016”.

Skapad 2016-03-18