Företagande_III_webb.jpg

Det blev en TÖS! Stort projekt i östra Skåne ska få företag att växa

Samarbetsprojektet TÖS, Tillväxt Östra Skåne får ca 17,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att 100 företag med 1 500 anställda ska kunna utvecklas och växa.

TÖS är ett samarbete mellan tolv kommuner i östra Skåne. Syftet är att uppnå ökad sysselssättning, tillväxt, strategisk kompetensförsörjning, internationalisering och innovationsförmåga i området.

– Vi är väldigt glada att vara med i detta projekt som innebär att ungefär tio Ystadföretag kommer att vara involverade, säger Johan Österberg, marknads- och näringslivschef på Ystads kommun. Många satsningar hamnar på den västra sidan av Skåne. Därför är det viktigt att vi elva kommuner i öst kunde så samman och göra denna ansökan.

Projektets mål är att bidra till en ökad tillväxt hos företagen i östra Skåne genom att stärka kompetensen hos företagsledningar, att anställda och att skapa en tydlig koppling mellan utvecklingsbehov, innovation, internationalisering, tillväxt och strategisk kompetensförsörjning kopplad till mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

I Skåne är det är de små företagen, med färre än 50 anställda, som utgör huvuddelen av det privata näringslivet. Sedan 1990 har fyra av fem arbetstillfällen skapats i just de små företagen. För den skånska arbetsmarknaden betyder det alltså mycket om fler små företag vill och kan växa och anställa.

Det har också visat sig att det är de mindre företagen som är bäst på att skapa arbete åt unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De utgör alltså en viktig motor i arbetet med social inkludering – som är regionens viktigaste tillväxtfråga framöver.

TÖS-projektet kommer att ledas från Kristianstad med Skåne Nordosts utvecklingsledare Malin Wildt-Persson som projektkoordinator. Det ska pågå i tre år och inleds med analyser av de deltagande företagen.

– Efter analysfasen kommer det att skapas skräddarsydda modeller för företagen utifrån deras behov. Hos vissa kan det handla om att ge utbildning till de anställda, hos andra om att utveckla innovationsförmågan, säger Malin Wildt-Persson.

Företag som vill delta i projektet har fortfarande möjlighet att anmäla intresse till koordinatorn Malin Wildt-Persson eller till näringslivschefen i sin kommun.

 

Fakta
Deltagande kommuner i projektet är: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby, och Hörby, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Skurup och Höör. Projektansökan till Europeiska Socialfonden har gjorts i samverkan med Krinova Incubator & Science Park, företagarnätverket Tillväxt Syd, Företagarna Ystad, Arbetsförmedlingen, Företagarna Skurup, Sveriges Byggindustrier, Region Skåne, Nyföretagarcentrum Kristianstad, Nyföretagarcentrum Ystad och Livsmedelsföretagen.

Skapad 2017-03-03