Earth hour_webb.png

Earth Hour – tillsammans för klimatet

Lördagen den 19 mars är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation för en värld baserad på hållbar och förnybar energi. Temat för i år är ”Tillsammans för klimatet”.

­Lördag 19 mars klockan 20.30-21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Det är en internationell kampanj som i första hand uppmanar hushåll och företag att under en timme släcka belysningen.

– Årets Earth Hour handlar om att vi fokuserar på de fyra ”B:na” – bilen, biffen, bostaden och börsen. De är viktiga faktorer för att vi ska vara med och bidra till en fossilbränslefri värld. säger Eva Hansson, energi- och klimatrådgivare i Ystads och Tomelilla kommuner.

Ystads kommun kommer att låta hela vecka 11, dvs. 14-19 mars, få en koppling till Earth Hour. Det blir bland annat ”Hållbart i skolan” som är Världsnaturfondens utbildningsmaterial, och nedsläckning av vissa byggnader i kommunen – Ystad Arena, Vattentornet och Gamla Rådhuset.

 

Ystad Energi anordnar öppet hus i fjärrvärmeverket Anoden tisdagen den 15 mars och torsdagen den 17 mars. Samma dag arrangeras en informationskväll om solceller med föredrag och utställande företag i Filmsalen på Regementsområdet.

– Det nya klimatavtalet är en historisk överenskommelse som är helt avgörande för planetens framtid. Men vi måste alla också agera. I Ystad gör vi det med ett stort antal åtgärder i vårt miljöprogram. Vi har bland annat ett mål att det ska vara fossilbränslefritt i Ystads kommun år 2020. Genom att delta i Earth Hour manifesterar Ystad sitt miljöengagemang, säger Stefan Malmberg, miljöutskottets ordförande.

Skapad 2016-03-15