Ystad strand 2_Foto Stefan Berg_webb.jpg

Fler ställde bilen och tog bussen till stranden i somras

Aldrig har så många Ystadbor tagit bussen istället för bilen till stranden i somras. Men för de som tar bilen i sommar gäller det att parkera på rätt ställe. Annars väntar parkeringsböter och bortforsling av bilen.

– I juli förra året hade vi en stor ökning av resandet på stadsbusslinje 5 med 43 procent jämfört med året innan, säger Therese Svensson, trafikutvecklare på Skånetrafiken. Det visar att allt fler ställer bilen och tar bussen till stranden eller stugan.

Nu börjar badsäsongen. Ett årligen återkommande problem är bilister som trots skyltningen ”Räddningväg” och förbudsskyltar felparkerar sin bil på någon av Sandskogens tre räddningsvägar när man ska till stranden. Parkeringssituationen blev bättre förra sommaren, men ett antal bilister behövde en varning innan de flyttade sin bil. I år kommer attityden bli tuffare från kommunen.

– Det värsta är att den som trotsar parkeringsförbudet på räddningsvägarna riskerar både sitt eget och sina medmänniskors liv vid en eventuell olycka på stranden eller i vattnet. Förutom bötfällning kommer polisen se till att forsla bort de bilar som står felparkerade på räddningsvägarna. Då blir det ytterligare en kostnad förutom parkeringsböterna, säger Thomas Andersson, säkerhetschef på Ystads kommun.

Ytterligare en olycksrisk uppstår när man parkerar längs med Österleden genom Sandskogen. Mycket trafik på vägen i kombination med personer i rörelse runt parkerande bilar kan skapar lätt farliga trafiksituationer – inte minst för barn som syns extra dåligt.

– Österleden är en huvudled och då är det parkeringsförbud som gäller. Det uppstår en mycket farlig situation när bilister som kör ut från Sandskogens vägar får skymd sikt, säger Thomas Andersson.

Men det finns alternativ till att ta bilen. Tre busslinjer med totalt sju hållplatser trafikerar Sandskogen: linje 5, 570 och 322. Skånetrafiken har för just dessa tre linjer satt samman en tidtabell som i dagarna skickas ut till alla hushåll i Ystad.

Även cykelmöjligheter är det gott om med tre cykelvägar genom Sandskogen. Grusparkeringen vid Sandskogens idrottsplats är annars ett alternativ för de som måste ta bilen till stranden. Denna parkering är öppen till klockan 20 varje kväll.

Skapad 2017-06-26, Uppdaterad 2017-06-26