Krigsfartyg_72 dpi.jpg

Försvarsövningar till sjöss i september

Under september månad sker två större försvarsövningar till sjöss – Northern Coasts och Aurora 17.

Under september hålls två försvarsövningar. Northern Coasts 2017 är en internationell marin försvarsövning under vecka 36-38 i södra och mellersta Östersjön med 5 000 deltagare från Sverige och andra länder. Förutom transporter sker övningar till sjöss och i vissa hamnar på ostkusten i Skåne.

Den andra övningen heter Aurora 17 som är en svensk totalförsvarsövning som pågår vecka 37-39 med 19 000 deltagare från Sverige och andra länder. Här i Skåne kommer vi att märka av övningen genom transporter av utrustning och förband, både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg.

Du kan läsa mer om försvarsmaktens övningar på deras webbplats.

Skapad 2017-09-08, Uppdaterad 2017-09-08