Samordnad varudistribution_transport_webb_ny.jpg

GDL Transport vinner upphandlingen av Samordnad varudistribution

GDL Transport vinner upphandlingen av Samordnad varudistribution i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun. Det nya avtalet börjar preliminärt gälla den 1 juli.

Avtalet med Akka-frakt löper ut i sommar och kommunerna har därför genomfört en ny upphandling som vunnits av GDL Transport. Det är ett Helsingborgsbaserat företag som sedan tidigare bland annat driver Kristianstads kommuns distributionscentral.

– GDL Transport har i sitt anbud visat att man har både ambition och kunskap att utveckla samarbetet kring samordnad varudistribution, säger Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg i Simrishamns kommun. I konkurrens med flera andra anbudsgivare har kommunerna bedömt att GDL Transport har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

En viktig skillnad mot tidigare upphandling är att GDL Transports båda ordinarie fordon kommer att drivas av fordonsgas, till skillnad från dagens ett av två fordon.  Detta är ännu ett steg på vägen mot kommunernas gemensamma mål om ett fossilbränslefritt Skåne år 2020.

Den nya distributionscentralen kommer att vara placerad i industribyn i Tomelilla. Preliminärt datum för avtalsstart är den 1 juli 2017. Avtalet löper i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Samarbetet kring samordnad varudistribution har hittills gett många fördelar: bättre leveransprecision för kommunens verksamheter, bättre möjlighet för små och medelstora företag att konkurrera i kommunernas upphandlingar, högre trafiksäkerhet och en minskad miljöpåverkan.

– 75 % färre lastbilstransporter på våra vägar och bara ett fåtal turer i anslutning till våra skolgårdar är fina delresultat, säger Tina Persson, verksamhetsutvecklare på Ystads kommun.


Fakta:
De tre kommunerna har sedan 2013 en gemensam distributionscentral i Ystad som har drivits i samarbete med Akka-frakt. Samarbetet har fungerat bra och kommunerna har de senaste åren tilldelats flera priser för sin samordnade varudistribution, bland annat Godstransportrådets nationella pris ”Årets lyft”. Det unika i konceptet med egen transportplanering har också gjort att studiebesöken varit många, liksom efterföljarna i kommun-Sverige.

Läs mer om Samorndad varudistribution på Ystads kommuns upphandlingssidor.

Skapad 2017-02-22