Havet, boendet och skolan avgörande för de nya Ystadborna

Ystads kommun har genomfört en undersökning av de som flyttat till och från Ystad under 2011. Närheten till havet och stranden, trygg boendemiljö, bra boende, miljön och bra uppväxtmiljö för barnen har haft avgörande betydelse för de som flyttade till Ystad under 2011. Flytten till Ystad är resultatet av ett medvetet val.

- Vi är mycket glada över de positiva omdömena om Ystad, både hos in- och utflyttade, säger Kristina Jönsson, kommunstyrelsens ordförande i Ystad. Särskilt glädjande är att inflyttarna, förutom havet, uppskattar skolan, tryggheten och den goda uppväxtmiljön för barn.

Infriade förväntningar
Dessutom visar undersökningen att man efter sin flytt verkligen fått en bättre boendestandard, barnomsorg och skola jämfört med sin tidigare bostadsort. Faktiskt har flytten på alla uppmätta punkter inneburit förbättringar jämfört med den tidigare bostadsorten vilket är en tydligt tecken på att man har gjort ett bra val genom sin flytt till Ystad. Enkätsvaren visar också att kommunen står för framåtanda, framtidstro och utvecklingsorientering för de som svarat.

Pendlingstid ett bekymmer
Men fortfarande finns saker att förbättra, där förändringen mellan förra bostadsorten och Ystad inte är så stor. De tydligaste är pendlingstid till arbetet, kultur, nöjen och Strandbild Foto: Christian Lindfritidsaktiviteter.

 - Här lider vi kanske av att många av våra aktiviteter sker under sommarhalvåret. Så vi behöver alla tillsammans jobba på att det händer saker hela året om. Dessutom arbetar vi i Näringslivsrådet för att förbättra kommunikationerna till och från Ystad, säger Kristina Jönsson.

Tydliga skillnader mellan kommunerna
Undersökningen har gjorts i samarbete mellan Simrishams, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Det finns ganska tydliga skillnader mellan inflyttarna mellan kommunerna. Några av de tydligare är att andelen inflyttade med högskole- eller universitetsutbildning är betydligt större i Ystad. Där är andelen 53 procent av de inflyttade jämfört med 37 procent för de tre övriga kommunerna.

Helhetsbetyget för Ystads kommun ligger på 69 procent för svaren motsvarande bra eller mycket bra, medan värdet för övriga kommuner ligger på 50 procent.  Dessutom rekommenderar 52 procent av inflyttarna till Ystad sin nya kommun till vänner och bekanta att flytta till. Motsvarande siffra för övriga kommuner är 34 procent.

Även utflyttade positiva till Ystad
Även de som flyttar från Ystad är mycket positiva till kommunen. De ”flyr” inte kommunen utan ger överlag en ljus bild av Ystad. Inte mindre än 63 procent ger Ystad betyget bra eller mycket bra – att jämföra med 69 procent för de inflyttade. De främsta skälen till att flytta är studier, nytt arbete eller att man har träffat en ny partner. Många områden har för de utflyttade blivit sämre, exempelvis boendestandard, barnomsorg, trygg boendemiljö, närhet till havet och bra äldreomsorg. Förbättrade områden efter flytt från Ystad är exempelvis nöjen samt restid mellan hemmet och arbetet.

Mer fakta (PDF-dokument)

 

Skapad 2012-03-30