Information om Ystad Arena

Onsdagen den 12 januari 2011 träffades kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, för att diskutera det fortsatta arbetet med arenan.

Ystad Arena är det största investeringsprojektet i Ystads historia. Att bygga en arena innebär en omfattande process och är ett komplext projekt. Det har lagts ner mycket tid och resurser på att ta fram bra beslutsunderlag och det har varit diskussioner och dialoger med våra invånare och framförallt med idrottsföreningarna. Skapandet av Ystad Arena har engagerat många och det är ett projekt som väcker känslor och förväntningar.

Diskussionerna vid mötet präglades av stor öppenhet och strävan till samsyn mellan de politiska partierna.

För att kunna göra prioriteringar, snabba upp processen och ha en god ekonomisk kontroll kommer projektet med Ystad Arena att delas upp i två parallella projekt, Badet och Österportshallen.

Vad avser badet så finns det enighet om att prioritera följande funktioner:
- Tävlings- och motionsbassäng, 25 m x 8 banor
- Aktivitetsbassäng med höj-och sänkbar botten
- Äventyrsbad
- Barnpool
- Relaxavdelning
Till detta kommer också nödvändiga kringutrymmen.

Österportshallen upprustas, moderniseras och anpassas till dagens krav och behov.

Möjlighet att spela bowling kommer att finnas.

KSAU träffas igen om två veckor för att ta ytterligare ett steg mot att få en modern idrotts-och badanläggning i Ystad. Beslut kommer att tas i Kommunfullmäktige i juni i år i samband med budgeten.

Skapad 2013-02-07