Inget sammanträde i kommunfullmäktige 19/11

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 19 november 2015.

Det var helt enkelt alltför få fullmäktigeärenden på föredragningslistan för att kunna motivera ett sammanträde. De få ärenden som trots allt fanns med på föredragningslistan kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde den 17 december 2015.

Skapad 2015-11-11