Klimatklivet

Det finns nya pengar att söka för Klimatklivet. Den första av årets tre planerade tidsperioder för att ansöka om investeringsstöd inom Klimatklivet har startat.

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka om pengar från projektet.

Det är Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelserna som på uppdrag av regeringen driver projekt Klimatklivet. Genom att stötta klimatsmarta investeringar vill man minska utsläppen av växthusgaser. De ansökningar som bedöms ge största möjliga klimatnytta per investerad krona ges stöd.

För  perioden 2016 till 2018 har regeringen aviserat 600 miljoner kronor årligen till projektet.

De åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

Stöd kan till exempel gå till:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem.
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp.
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning.

Ansökningar om stöd skickas till respektive Länsstyrelse. Under 2016 kommer detta att kunna ske under tre perioder:

  • 15 februari - 14 mars
  • 16 maj - 13 juni
  • 29 augusti - 26 september
Skapad 2016-03-01