Kvinnorna intar Scala

Lördagen den 7 mars bjuder sex lokala kvinnoorganisationer på ett omväxlande program på biografteatern Scala. Arrangemanget sker i anknytning till den internationella kvinnodagen och fokus kommer att ligga på kvinnor i dåtid, nutid och framtid.

Kvinnor framför Scalas entré

Alla är välkomna att titta in för att lyssna på miniföredrag om intressanta kvinnor, träffa inspirerande kvinnor från de olika organisationerna eller bara mingla med en kaffe och en ”Dolly Parton-kaka”. Biografteatern Scala håller öppet mellan klockan 10 och 14 på lördagen den 7 mars.

– Vi hoppas vårt gemensamma initiativ ska inspirera fler att engagera sig, säger Monica Andersson som är verksamhetsledare på Brottsoffer och Kvinnojouren.

Syftet med lördagens aktiviteter är, förutom att uppmärksamma kvinnodagen, att visa på hur mycket alla kan göra för att stötta våldsutsatt kvinnor också på det lokala planet. Det kommer därför att finnas möjlighet att ge bidrag till möblering av det skyddade boende som Brottsoffer- och Kvinnojouren arbetar för att skapa i Ystad.

Som arrangör står ett flertal kvinnliga nätverk som sedan länge arbetat ideellt och aktivt med kvinnofrågor.  I lördagens aktiviteter deltar Brottsoffer- och Kvinnojouren, Inner Wheel, Soroptimisterna, Zonta, Sirius damklubb och Ystads Hem och Samhälle. Dessutom kommer speciellt inbjudna gäster att medverka.

Skapad 2015-03-02